HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Hali hazırda faaliyete geçme aşamasında olan Merkez’in temel olarak öğrencilerimizin farklı ve kaliteli staj seçeneklerine erişimlerinin iyileştirmesi ve mezuniyet sonrası daha yüksek seviyede eğitim ve/veya gelecekteki istihdam ve iş kurmalarına ilişkin kararlarında öğrencilerimizi güçlü bir şekilde desteklemesi öngörülüyor. Kişilerin gerek manevi, gerekse maddi açıdan tatmin edici bir iş hayatına mümkün olan en erken zamanda kavuşabilmelerinde öğrencilik aşamasından itibaren kişinin yetenek, nitelik ve ilgi alanlarına uygun adımlar atması, vizyonunu geliştirmesi ve geniş bir yelpazede kariyer seçeneklerinin bulunduğunun farkında olması son derece önemlidir. Kişinin aynı zamanda üniversite yıllarında işgücü piyasasını ve iş hayatını yavaş yavaş tanımaya başlaması doğru kararlar verebilmesinde anahtardır. Ancak, kariyer gelişimi salt mesleki bilgi ve becerilerin edinilmesinin ötesinde kişisel ve bireysel gelişimi de içermektedir. Bu noktadan hareketle Kariyer Geliştirme Merkezinde öğrencilerimizin ileride doyurucu bir kariyere sahip olabilmeleri için gerekli altyapıya sahip olmaları yönünde destek verilecektir. Bu bağlamda klasik kariyer geliştirme adımlarının yanı sıra,öğrencilere kariyer gelişimlerini tamamlayacak bireysel gelişim alanlarında rehberlik sağlamayı, her bakımdan donanımlı bireyler olarak mezun olmalarına yönelik destek sunmayı istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarda öğrencilerimizi özel sektörden kamuya, sivil toplum kuruluşlarından uluslararası örgütlere kadar çok farklı kesimden işveren ve iş imkanı ile buluşturmanın önemine inanıyoruz. Diğer kariyer geliştirme merkezlerinden farklı olarak, GTÜ’nün araştırma ve teknoloji üretimi öncelikli yapısı nedeniyle, çoğu zaman ihmal edilmiş olan lisansüstü ve doktora kariyer gelişimine de önem veriyoruz. Bu bağlamda Kariyer Merkezi’nin lisans öğrencileri kadar, lisansüstü ve doktora eğitim seviyesinde eğitim alanlar için de faaliyetlerde bulunulması düşünülüyor. Kariyer Geliştirme Merkezi olarak kısa vadede öğrencilerimizin farklı staj ve işlere başvurabilmelerine yönelik bilgi aldıkları, işverenlerin de (özellikle de yakın çevredekilerin) GTÜ öğrencilerine staj ve iş imkanlarını duyurdukları odak nokta haline gelmeyi hedefliyoruz. Özetle; önemli olan, mesleki tercihleri her ne olursa olsun öğrenci ve mezunlarımızın sevecekleri, çalışmaktan zevk alacakları, kişilik ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleridir. Hızla gelişen, dijitalleşip küreselleşen dünyamızda arzu ettiğimiz, öğrenci ve mezunlarımızın kendine güvenen, farkını ortaya koyan, akademik bilgi ile yetinmeyip, genel kültürünü ve vizyonunu geliştiren, sosyal ve kültürel aktivitelere de katılan, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, verilenle yetinmeyip, sorgulayan, sınırlar içinde kalmayıp, yeni ve yaratıcı bakış açıları geliştiren bireyler olmalarıdır. Bizler Kariyer Geliştirme Merkezi olarak bu anlamda öğrenci ve mezunlarımıza destek vermeye gayret edeceğiz.MİSYON-VİZYON

Kariyer Geliştirme Merkezinde, yerine getireceğimiz en temel görevler arasında öğrencilerimizi staj ve iş imkanları konusunda haberdar etmek, mezunlarla olan köklü bağı canlandırmak, işverenle işe başvuran arasında köprü kurmak yer alıyor.


İŞBİRLİKLERİMİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİS DUYURULARIYETENEK KAPISI

KARİYER KAPISI
FAYDALI KAYNAKLARFlag Counter